Monthly Archives: September 2020

Podizanje frekvencije

Načini podizanja frekvencije:

 1. Otkriti i ispuniti svoju životnu misiju i živjeti svoj Plan duše
 2. Prepoznati da si kreator, razvijati samoprihvaćanje i ljubav prema sebi
 3. Preuzeti odgovornost za svoj život i sudbinu
 4. Prepoznati i transformirati karmička ograničenja i misaone obrasce
 5. Prepoznati svoj istinski potencijal i za dobrobit cjeline ga upotrijebiti
 6. Pristupiti životu sa lakoćom i humorom, živjeti sa puno radosti, tu i sada
 7. Zakone karme i cikluse reinkarnacije integrirati u sliku svijeta
 8. Surađivati sa duhovnim vodstvom i njegovati te odnose svakodnevno
 9. Otpustiti sve strahove, traume, negativne obrasce, zavjete….završiti sa prošlošću
 10. Oprostiti sebi i drugima
 11. Pozitivno misliti i željeti si pozitivno
 12. Prerasti negativnosti u životu i razvijati si pozitivnu osobnost
 13. Poštovati slobodnu volju svih živih bića bez obzira na okolnosti
 14. Ne štetiti niti jednom živom biću bilo mišlju, rječju ili djelom
 15. Pristupati drugima sa zahvalnošću i spremnošću na pomoć
 16. Sa ljubavlju njegovati odnos sa svim stvorenim…ljudima, životinjama, biljkama, kamenjima
 17. Preispitati sadržaje masovnih medija, pristupati kritično i misliti svojom glavom
 18. Odvezati se od vladajućeg sistema i tame
 19. Osloboditi se nebitnog tereta kojeg nosimo kroz život i koncentrirati se na bitno
 20. Okružiti se dobrim i pozitivnim stvarima, ljudima, okolnostima…
 21. Postati pažljiv prema sebi i vlastitom okruženju
 22. Očistiti i energetizirati životni prostor
 23. Očistiti i harmonizirati nebo i zemlju
 24. Sa pažnjom njegovati duhovnu praksu, meditaciju

Tjelesne aktivnosti koje osoba može raditi na individualnom i kolektivnom nivou kako bi podigao frekvenciju:

 1. Detoksikacija organizma

 2. Zdravo i svjesno se hraniti

 3. Pravilna tjelovježba

 4. Dovoljno sna i odmora

 5. Duhovnom praksom kroz yogu, tai chi, chi gong

Kako podići frekvenciju u suradnji sa drugima:

 1. Njegovati zajedništvo sa sličnim ljudima koji su odabrali stranu svijetla

 2. Povezati se globalno i razmjenjivati

 3. Međusobno se podržavati u podizanju frekvencije

 4. Djecu Novog doba doživjeti ozbiljno i podržavati ih

 5. Kritično preispitati sustav tame i sa istomišljenicima potražiti praktičnu alternativu

 6. Alternativne pristupe sprovesti u djelo

 7. Grupne meditacije