Radionice / Workshops

Radionice:

 • Buđenje potencijala
 • Biti jedno s prirodom – Permakultura
 • Trekking na energetska mjesta u Eji i oko Eje
 • Eko gradnja
 • Tradicijske ceremonije raznih plemena – Sweatlodge, Shamanic drum, Peace pipe, Vision quest, Trancedance, Animal totem
 • Psihoterapeutske radionice:
  – za samorazvoj tijela, uma i duha (Body, mind and Spirit)
  – harmonije muško/ženskih principa u nama i izvan nas
  – buđenje božanske muške energije (man circle)
  – buđenje božanske ženske energije (women circleest)
  – slušanje vlastite unutrašnje mudrosti
  – pronalazak unutrašnjeg mira u sebi unutar kaosa modernog života
  – povezivanje sa samim sobom kroz povezivanje s Majkom Prirodom
  – uspostavljanje direktnog kontakta sa božanskim bez upotrebe vanjskih supstanci
 • Kamp kreativnosti
 • Kreativna fotografija