O imanju / About the Centar

Eko-art centar EIA slijedi principe permakulture, u kojima se suživot ljudi, životinja i biljaka pažljivo kombinira, tako da su potrebe svih adekvatno zadovoljene.

Eco-art center EIA follows the principles of permaculture, which carefully combines coexistence of people, animals and plants, so each of their needs are adequately satisfied.

Na imanju možete pronaći: Labirint od lavande, labirint ljubavi, kućicu na stablu, indijanski šator, indijansku saunu, trampolin, kamp prikolice, kućicu od slame, galeriju Vila, voćnjak, vrt sa povrćem, ribnjak …

On the land you can find: Lavender labyrinth, labyrinth of love, tree house, Indian tents, Indian sauna, trampoline, camp trailers, straw bale house, gallery Villa, orchard, vegetable garden, fish pond …

Info i prijave/Info and applications: 385 98 9160650 (Igor)

e-mail: eia@pu.t-com.hr
facebook: Igor Raman DrandicEia-Prostranstvo Ljubavi