O imanju / About the Centar

Eko-art centar EIA slijedi principe permakulture, u kojima se suživot ljudi, životinja i biljaka pažljivo kombinira, tako da su potrebe svih adekvatno zadovoljene.

Eco-art center EIA follows the principles of permaculture, which carefully combines coexistence of people, animals and plants, so each of their needs are adequately satisfied.
EIA imanje

Na imanju možete pronaći: Labirint od lavande, labirint ljubavi, kućicu na stablu, indijanski šator, indijansku saunu, trampolin, kamp prikolice, kućicu od slame, galeriju Vila, voćnjak, vrt sa povrćem, ribnjak …

On the land you can find: Lavender labyrinth, labyrinth of love, tree house, Indian tents, Indian sauna, trampoline, camp trailers, straw bale house, gallery Villa, orchard, vegetable garden, fish pond …

Info i prijave/Info and applications: 385 98 9160650 (Igor)

e-mail: eia@pu.t-com.hr
facebook: Igor DrandicEko-art centar Eia