O imanju / About the Centar

EIA centar slijedi principe permakulture, u kojima se suživot ljudi, životinja i biljaka pažljivo kombinira, tako da su potrebe svih adekvatno zadovoljene.
EIA imanje

Na imanju možete pronaći: Labirint od lavande, labirint ljubavi, kućicu na stablu, indijanski šator, indijansku saunu, trampolin, kamp prikolice, kućicu od slame, galeriju Vila, voćnjak, vrt sa povrćem, ribnjak …